Formularz rejestracyjny

Zapraszamy do wspólnego tworzenia i rozwijania profesjonalnego stowarzyszenia niezależnie od zajmowanego stanowiska, branży czy rodzaju świadczonych . Połączmy siły i umiejętności, tworząc nową jakość zgodną z obecnymi trendami i opartą na światowych standardach.

Formularz rejestracyjny
Rejestruję się jako:
Kto

Section

Formularz

OSOBA KONTAKTOWA

Pakiet powitalny
Komunikacja
Akceptacja Statutu i Polityki Prywatności
Przesłanie formularza jest równoznaczne ze złożeniem deklaracji członkowskiej.

Opis

SYMPATYK

CZŁONEK ZWYCZAJNY

CZŁONEK WSPIERAJĄCY

Roczna składka członkowska: brak (bezpłatnie)
 • Możliwość osobistego zaangażowania w pracę PAMMS
 • Darmowe uczestnictwo w webinariach i spotkaniach tematycznych organizowanych przez PAMMS
 • Korzystanie z dostępu do ofert praktyk, staży i pracy zgłaszanych do Stowarzyszenia PAMMS
Dodatkowe informacje w Statucie Stowarzyszenia.
Roczna składka członkowska: 240zł
 • Możliwość osobistego zaangażowania w pracę PAMMS oraz usługi eksperckie i doradcze z ramienia stowarzyszenia
 • Darmowe uczestnictwo w webinariach i spotkaniach tematycznych organizowanych przez PAMMS
 • Dostęp do szkoleń PAMMS – szkolenia dedykowane tylko dla członków PAMMS
 • Zniżki na udział w konferencjach i seminariach PAMMS oraz Partnerskich
 • Dostęp do bazy wiedzy PAMMS
 • Udział w corocznych spotkaniach członków PAMMS
 • Korzystanie z dostępu do ofert pracy zgłaszanych do Stowarzyszenia
 • Możliwość darmowego umieszczania CV na portalu PAMMS
 • Posługiwanie się logo stowarzyszenia PAMMS
 • Dostęp do materiałów branżowych po preferencyjnych cenach
Dodatkowe informacje w Statucie Stowarzyszenia.
Roczna składka członkowska:

Wielkość
firmy
Składka roczna Liczba przedstawicieli
1-50 pracowników 2400zł 1
51-200 pracowników 3800zł 2
>200 pracowników 4500zł 3
jednostki naukowe 800zł 1
 • Pozycjonowanie loga członka na stronie internetowej i innych kanałach komunikacji stowarzyszenia
 • Darmowe uczestnictwo przedstawicieli w webinarach i spotkaniach tematycznych organizowanych przez PAMMS
 • Promowanie jako dostawców serwisów, usług i części dla UR
 • Możliwość uczestnictwa przedstawicieli przedsiębiorstwa w tworzeniu standardów UR/AM oraz pozycjonowania marki firmy w opracowywanych materiałach
 • Dostęp do bazy wiedzy PAMMS
 • Udział w corocznym spotkaniu członków z możliwością zaprezentowania materiałów reklamowych
 • Zniżki na udział w konferencjach i seminariach PAMMS oraz Partnerskich
 • Preferencyjne warunki uczestnictwa pracowników organizacji w wewnętrznych szkoleniach PAMMS
 • Preferencyjne warunki na usługi świadczone przez PAMMS
 • Możliwość darmowego umieszczania do 10 ofert pracy na portalu PAMMS rocznie
 • Wykorzystywanie Loga Stowarzyszenia PAMMS
 •  

Dodatkowe informacje w Statucie Stowarzyszenia.