Idea

Założenie stowarzyszenia PAMMS jest inicjatywą zapoczątkowaną przez niezależnych specjalistów i managerów i wynika z braku krajowej organizacji zrzeszającej ekspertów w dziedzinie utrzymania ruchu i zarządzania majątkiem.

Wzorem dla nas są profesjonalne stowarzyszenia, które są punktem odniesienia dla praktyków i wyznacznikiem nowych trendów w dziedzinie Zarządzania Majątkiem i Utrzymania Ruchu na świecie.

Zarządzanie utrzymaniem ruchu i majątkiem ma strategiczne znaczenie dla konkurencyjności i zrównoważonego działania organizacji intensywnie korzystających z aktywów.

Profesjonalne zarządzanie utrzymaniem technicznym i całym cyklem życia majątku fizycznego (maszyny, urządzenia, budynki i inna infrastruktura), zwiększa niezawodność i poprawia poziom bezpieczeństwa każdej działalności profesjonalnej. Wszystko to bezpośrednio przyczynia się do budowania trwałego dobrobytu gospodarczego, kształtowania poczucia bezpieczeństwa, praktycznej realizacji zadań ochrony środowiska, a ostatecznie do jakości życia obywateli.

Cele Stowarzyszenia

Wspieranie społeczności

działającej na rzecz promowania w Polsce wiedzy o zarządzaniu majątkiem technicznym.

Podnoszenie konkurencyjności

 i efektywności polskiej gospodarki.

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa

pracy, pobudzanie innowacji w zakresie zarządzania majątkiem technicznym.

Wspieranie i konsolidacja środowiska

osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem majątkiem technicznym i utrzymaniem ruchu.

Rozwój kompetencji zawodowych

w zakresie zarządzania majątkiem technicznym i utrzymania ruchu.

Rozwój rynku doradztwa

w zakresie zarządzania majątkiem technicznym i utrzymania ruchu w Polsce i na świecie.

Promowanie profesjonalizmu

i etyki menedżerskiej.

Prowadzenie działalności naukowej

skoncentrowanej wokół wiedzy o zarządzaniu majątkiem technicznym i utrzymaniu ruchu.

Zarząd Stowarzyszenia

Krzysztof Badowski
Krzysztof Badowski
Prezes Stowarzyszenia, Członek Zarządu, Sekretarz

Współzałożyciel i Członek Zarządu w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Majątkiem Technicznym (PAMMS). Certyfikowany Project Manager w metodologii PRINCE2®, lider projektów R&D oraz IT-CMMS, trener, koordynator akcji aktywnego wsparcia jednostek biznesowych, zagorzały zwolennik filozofii LEAN. Absolwent wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

Swoje 16 letnie doświadczenie zawodowe zasadniczo związane z procesami utrzymania i zarządzania parkiem maszynowym zdobywał w takich firmach jak STRABAG czy Keller.
Przygodę z Lean Management rozpoczął w 2013 roku stawiając pierwsze kroki przy wdrożeniu głównych filarów TPM w Dziale Sprzętu i Logistyki oddziału Keller w Polsce.
Pozytywne przyjęcie w pozostałych strukturach firmy oraz opracowana strategia rozwoju projektu oparta na doskonaleniu w procesach Equipment Managementu pozwoliły rozszerzyć obszar jego działania na Europę, Bilski Wschód, Afrykę oraz Brazylię.

Uhonorowany przez firmę BalticBerg tytułem Oficera Przemysłu w kategorii „Doceniony przez przemysł” za ciekawe projekty i poświęcenie w realizacji celów organizacji przemysłowych. Wyróżniony za międzynarodowe dokonania w obszarze zarządzania majątkiem i utrzymania ruchu firmy Keller w VI edycji programu Supply Chain Designer organizowanego przez Euro Logistics.

Współzałożyciel oraz członek zarządu w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Majątkiem Technicznym (PAMMS).

Tomasz Mendelski
Tomasz Mendelski
Członek Zarządu, Skarbnik

 

Tomasz Przybysławski
Tomasz Przybysławski
Członek Zarządu

Absolwent Wydziałów Elektrotechniki i Automatyki oraz Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej. Ukończył podyplomowe studia Executive MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz  studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Od początku ścieżki zawodowej związany z przemysłem – odpowiedzialny za realizacje wielu projektów reorganizacyjnych, optymalizacyjnych i usprawniających. Od roku 2002 pełnił funkcje kierownicze w zakresie działalności technicznej/ utrzymania ruchu w firmie Philips Consumer Electronic Industries Poland a następnie w Jabil Assembly Poland. W latach 2008-2010 pełnił funkcję Dyrektora Działu Inżynieryjnego w firmie Flextronics International Poland. Od 2010 roku związany z Grupą Kapitałową ORLEN, gdzie od 2010 do 2013 pracował na stanowisku Dyrektora Utrzymania Ruchu/Technicznego  w Grupie Unipetrol w Republice Czeskiej a w latach 2013 do 2019 roku pełnił funkcję Dyrektora Biura Techniki w PKN ORLEN S.A. Obecnie pracuje na  stanowisku Dyrektora ds. Techniczno-Jakościowych w firmie CTDI Poland.

Od wielu lat bierze aktywny udział w prowadzeniu prelekcji/wystąpień w zakresie utrzymania ruchu/zarządzania majątkiem technicznym/metod „lean” (m.in. TPM, 5S, VSM)  podczas seminariów i konferencji zarówno w Polsce jak i zagranicą. Przez kilka lat przewodniczył Komisji ds. Techniki w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego.

Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Majątkiem Technicznym PAMMS – The Polish Asset Management and Maintenance Society.

Artur Gierwatowski
Artur Gierwatowski
Członek Zarządu

Karierę zawodową rozpoczynał w dziale inżynierii procesu w branży automotive. Od 2010 roku związany z Hutą ArcelorMittal Warszawa gdzie pełnił różne funkcje w dziale Utrzymania Ruchu Stalowni. W 2013 objął pozycję Kierownika Utrzymania Ruchu Huty ArcelorMIttal Warszawa odpowiadając za utrzymanie ruchu trzech wydziałów produkcyjnych i wydziałów pomocniczych związanych z odbiorem i dystrybucją mediów technicznych.

Przeprowadził z sukcesem w Hucie ArcelorMittal Warszawa transformację wdrażając filozofię Prewencyjnego Utrzymania Ruchu skutkującą nawet kilkukrotną, poprawą wskaźników produkcyjnych we wszystkich podległych obszarach. Kierowane zespoły osiągnęły jednocześnie pozycję benchmarku w grupie.

W 2018 współtworzył i objął pozycję lidera międzynarodowego zespołu zrzeszającej ekspertów Utrzymania Ruchu zakładów ArcelorMittal Europe Long Products z Europy oraz północnej Afryki. Efektem działalności grupy było wiele projektów usprawniających w zakładach całej grupy oraz propagowanie nowoczesnych strategii w Utrzymaniu Ruchu.

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria Produkcja, magisterskich: Technologie Metali i Tworzyw Sztucznych na Politechnice Warszawskiej oraz studiów MBA w Akademii Leona Koźminskiego.

Współzałożyciel oraz członek zarządu w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Majątkiem Technicznym (PAMMS).

Jan Fedorowicz
Jan Krzysztof Fedorowicz
Członek Zarządu

Doradca i audytor inwentaryzacji oraz procesów zarządzania majątkiem.
Posiada ponad 40-letnie zróżnicowane doświadczenie zawodowe. Wieloletni kierownik i koordynator projektów budowlanych. Założyciel przedsiębiorstw zajmujących się rachunkowością i kompleksowymi projektami zarządzania majątkiem i inwentaryzacjami. Współpracował z największymi przedsiębiorstwami z Polski i zagranicy przeprowadzając kilkanaście tysięcy projektów inwentaryzacyjnych i obniżenia kosztów zarządzania majątkiem rzeczowym.

Przeprowadził pierwszy w Europie proces przygotowania do certyfikacji jakości (ISO 9001) dla usług inwentaryzacyjnych będących elementem kierowania przedsiębiorstwem, ochrony środowiska oraz podnoszeniem kompetencji pracowników.

Założyciel Fundacji KeroDefa zajmującej się propagowaniem nowych i przyjaznych metodyk szkolenia o istocie ochrony danych przedsiębiorstwa i osobowych, zarządzania majątkiem, utrzymania ruchu.

Współzałożyciel oraz członek zarządu w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Majątkiem Technicznym (PAMMS).

Obszary działalności

 • tworzenie profesjonalnej sieci specjalistów zajmujących się zarządzaniem majątkiem technicznym i utrzymaniem ruchu
 • dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń
 • promowanie ekspertów i managerów
 • wsparcie w wyborze ścieżki rozwoju zawodowego
 • organizowanie i promowanie szkoleń, konferencji, seminariów, studiów i forów dyskusyjnych
 • utrzymywanie relacji z organizacjami o podobnym profilu w kraju i za granicą
 • udział w debatach i dyskusjach w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym
 • współpraca ze środowiskiem akademickim
 • inicjowanie i konsultowanie regulacji prawnych
 • certyfikacja
 • pobudzanie innowacji
 • popularyzacja dyscypliny
 • popularyzacja dyscypliny Zarządzania Majątkiem Technicznym i Utrzymania Ruchu

Historia powstania

2018

Powstanie idei stworzenia stowarzyszenia osób zajmujących się zarządzaniem i utrzymania majątku technicznego w przemyśle.

10.12.2018

Pierwsze spotkanie koncepcyjne założycieli.

2019

Wdrożenie w życie pomysłu założenia Stowarzyszenia ekspertów z różnych gałęzi przemysłu.

19.03.2019

Pierwsze spotkanie założycielskie Stowarzyszenia, opracowanie strategii oraz zakresu działalności.

2020

Spotkanie założycielskie, rejestrowanie Stowarzyszenia w KRS.

15.10.2020

Oficjalne zarejestrowanie w KRS.

2021

Rozpoczęcie aktywnej kampanii informacyjnej, prace nad rozwojem Stowarzyszenia.