Polskie Stowarzyszenie
Zarządzania Majątkiem Technicznym

al. Solidarności 117/207
00-140 Warszawa, Poland

kontakt@pamms.pl

+48 729 086 686

KRS 0000863822
REGON 387323619
NIP 5252839555

PKO Bank Polski
71 1020 4900 0000 8202 3222 2128