POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM I UTRZYMANIA RUCHU

POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM I UTRZYMANIA RUCHU

Zapraszamy do wspólnego tworzenia i rozwijania profesjonalnego stowarzyszenia niezależnie od zajmowanego stanowiska, branży czy rodzaju świadczonych dla biznesu usług. Połączmy siły i umiejętności, aby stworzyć nową jakość w ZMiUR zgodną z obecnymi trendami i opartą na światowych standardach.

NASZA MISJA

Założenie stowarzyszenia PAMMS jest inicjatywą zapoczątkowaną przez niezależnych specjalistów i managerów i wynika z braku krajowej organizacji zrzeszającej ekspertów w dziedzinie utrzymania ruchu i zarządzania majątkiem. Wzorem dla nas są profesjonalne stowarzyszenia, które są punktem odniesienia dla praktyków i wyznacznikiem nowych trendów w dziedzinie Zarządzania Majątkiem i Utrzymania Ruchu (ZMiUR) na świecie.

CELE

Systemowo kształtować efektywność Zarządzania Majątkiem i Utrzymania Ruchu z ukierunkowaniem na podnoszenie konkurencyjności polskiego biznesu i jego struktur na świecie oraz innych organizacji zarządzających majątkiem technicznym,

Niesamowicie cieszy mnie możliwość budowania relacji i wymiany doświadczeń z innymi osobami. Liczę na to, że w Stowarzyszeniu będę mógł porozmawiać o moich wyzwaniach zawodowych i przeróżnych sposobach ich realizacji z innymi profesjonalistami. 

Krzysztof BadowskiEfficiency Improvement Coordinator EMEA - KELLER

Odwiedzając różne firmy jako konsultant od dłuższego czasu obserwuję potrzebę powstania stowarzyszenia łączącego specjalistów z utrzymania ruchu i dającego im możliwość wymiany doświadczeń. Trzymam kciuki za pomyślny rozwój tej inicjatywy!

Wojciech PiwońskiOperations Manager & Senior Consultant - BalticBerg

Znakomity pomysł! Inżynierowie i menadżerowie zajmujący się ZMiUR potrzebują wyraźnie wsparcia znaczenia ich profesji. Stowarzyszenie z pewnością będzie także wartościowym forum wymiany wiedzy i doświadczeń, co w obecnie szybko zmieniającym się świecie jest niezwykle istotne. 

Tomasz ZielińskiManaging Director - Queris

Jestem gorącym orędownikiem wymiany doświadczeń i nieustannego doskonalenia. Powoływane Stowarzyszenie będzie z pewnością istotnym elementem polskiego krajobrazu wymiany wiedzy technicznej i menadżerskiej. Zachęcam do przyłączenia się do tej inicjatywy!

Paweł CzoczysSales Manager - Emerson Automation Solutions