POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM I UTRZYMANIA RUCHU

POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM I UTRZYMANIA RUCHU

19 marca 2019r.

na spotkaniu założycielskim powołane zostało

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Majątkiem i Utrzymania Ruchu

NASZA MISJA

Wymienione poniżej obszary zaangażowania są naszą wspólną projekcją oczekiwań i ambicji związanych z powołaniem naszego Stowarzyszenia. Dzięki nim chcielibyśmy wzmocnić rolę kadry menadżersko-inżynierskiej w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

  • utworzenie profesjonalnej sieci specjalistów zajmujących się ZMiUR (Zarządzaniem Majątkiem i Utrzymaniem Ruchu)
  • organizacja sekcji i grup roboczych (branżowych i dziedzinowych)
  • utworzenie forum dzielenia się wiedzą i wymieniania się doświadczeniami pomiędzy członkami
  • promowanie doświadczonych specjalistów, managerów, ekspertów ZMiUR

Niesamowicie cieszy mnie możliwość budowania relacji i wymiany doświadczeń z innymi osobami. Liczę na to, że w Stowarzyszeniu będę mógł porozmawiać o moich wyzwaniach zawodowych i przeróżnych sposobach ich realizacji z innymi profesjonalistami. 

Marcin WalczakProject Manager - RAWLPLUG

Odwiedzając różne firmy jako konsultant od dłuższego czasu obserwuję potrzebę powstania stowarzyszenia łączącego specjalistów z utrzymania ruchu i dającego im możliwość wymiany doświadczeń. Trzymam kciuki za pomyślny rozwój tej inicjatywy!

Wojciech PiwońskiOperations Manager & Senior Consultant - BalticBerg

Znakomity pomysł! Inżynierowie i menadżerowie zajmujący się ZMiUR potrzebują wyraźnie wsparcia znaczenia ich profesji. Stowarzyszenie z pewnością będzie także wartościowym forum wymiany wiedzy i doświadczeń, co w obecnie szybko zmieniającym się świecie jest niezwykle istotne. 

Tomasz ZielińskiManaging Director - Queris

Jestem gorącym orędownikiem wymiany doświadczeń i nieustannego doskonalenia. Powoływane Stowarzyszenie będzie z pewnością istotnym elementem polskiego krajobrazu wymiany wiedzy technicznej i menadżerskiej. Zachęcam do przyłączenia się do tej inicjatywy!

Paweł CzoczysSales Manager - Emerson Automation Solutions